Ansar Analitika - prodaja laboratorijske opreme
Bruker proizvodi široki spektar analitičkih instrumenata za sva područja istraživanja i razvoja te industriju za kontrolu proizvodnih procesa te osiguranja kvalitete
SOTAX je vodeći proizvođač opreme za kvalitetan razvoji testiranje farmaceutskih proizvoda
Elementar Analysen systeme je vodeći proizvođač analitičkih instrumenata za analize nemetalnih elemenata kao što su ugljik, dušik, sumpor, vodik, kisik ili klor iz organskih materijala
FEI
FEI Corporation je vodeći proizvođač SEM, TEM, Dual Ion Beam i FIB mikroskopa
Sympatec
Sympatec proizvodi vrhunske analizatore veličine čestica za praške, suspenzije, emulzije
Scion Instuments
Scion Instruments nastavlja tradiciju proizvodnje vrhunskih plinskih kromatografa i GCMS sustava
Unity Scientific
NIR analizatori, CFA (Continuous Flow Analyzer), analizatori vlage za industriju i kontrolne laboratorije
Biochrom UK
Biochrom - vrhunski UV-VIS i VIS spektrofotometri i pribor

Specijalizirana smo firma za prodaju analitičke i laboratorijske opreme vodećih proizvođača u svojim područjima:


Bruker Corporation, USA, Njemačka:

 

Masena spektrometrija: LCMS/MS triple-quad, ion-trap, Q-TOF (UHR-QTOF), MALDI TOF/TOF i FT-ICR-MS, GCMS-triple-quad, MALDI TOF sistemi za mikrobiologiju (Biotyper)

http://www.bruker.com/products/mass-spectrometry-and-separations.html

 

Istraživanje površina: AFM, SPM, 3D optički mikroskopi, fluorescentni optički mikroskopi, stylus profilometri,

instrumenti za tribologiju i mehanička testiranja

 http://www.bruker.com/products/surface-analysis.html 

 

FEI Corporation, Nizozemska:

Skenirajući elektronski mikroskopi - SEM, TEM, Dual Ion Beam, FIB

http://www.fei.com/products/sem/

 

 

SOTAX AG, Švicarska:

Sistemi za otpuštanje djelatne tvari (dissolution) - manualni, off-line, automatski

http://www.sotax.com/products/dissolution-testing/

 

Sistemi za automatiziranu pripremu uzoraka -Zymark TPW i APW

http://www.sotax.com/products/sample-preparation/

 

Sistemi za pojedinačno ili polu-automatsko testiranje fizikalnih parametara kao što su tvrdoća, raspadljivost, promjer, težina, debljina, nasipna gustoća, protočnost prašaka

http://www.sotax.com/products/physical-testing/

 

Sistemi za automatsko at-line ili in-line testiranje fizikalnih parametara - tvrdoća, promjer, težina, debljina

http://www.sotax.com/products/physical-testing/hardness/autotest-4-tablet-hardness-tester/benefits/

 

Automatski sistemi za on-line testiranje fizikalnih i kemijskih parametara (PAT)

 http://www.sotax.com/products/physical-testing/nir/benefits/

 

Sympatec GmbH, Njemačka: 

Analizatori veličine čestica (particle size analyzers): Analizatori veličine čestica laserskom difrakcijom, ultrazvučnom pobudom, fotonskom kroskorelacijskom spektroskopijom, sustavi za analizu slike

https://www.sympatec.com/EN/Index/Portfolio.html

 

Elementar GmbH, Njemačka:

- Analizatori makro elemenata CHNS, O, Cl

http://www.elementar.de/en/produkte/elementar-produkte.html

 

- Analizatori S i N elemenata  u petrokemijskim proizvodima

http://www.elementar.de/en/produkte/anwendungen/brennstoff-analyse/trace-sn-cube.html

 

- Analizatori dušika/proteina DUMAS metodom

http://www.elementar.de/en/produkte/elementar-produkte/rapid-n-exceed.html

 

- TOC/TN analizatori - za tekuće i krute uzorke

 http://www.elementar.de/en/produkte/anwendungen/wasser-und-umweltanalytik.html

 

UNITY SCIENTIFIC:

- NIR analizatori za razne industrije i kontrolne laboratorije sa kompletnim gotovim kalibracijama, automatski analizatori vlage, CFA (Continuous

   Flow analizatori)

http://www.unityscientific.com/products/

 

 

SCION Instruments:

- Plinski kromatografi (GC), analizatori za industriju bazirani na plinskoj kromatografiji, single-q GCMS maseni spektrometri

http://scioninstruments.com/home.html

 

BIOCHROM, UK:

- UV-VIS spektrofotometri i pribor za spektrofotometriju

 

http://biochrom.co.uk/

 

 Specac Ltd, UK:

- Dodaci i pribor za FTIR, NIR, Raman i slične tehnike molekularne spektroskopije

 http://specac.co.uk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o firmi

Djelatnost:
Savjetovanje, prodaja analitičke i laboratorijske opreme te servisna podrška i usluge održavanja

OIB:12100614190

MB:01406833

Godina osnivanja:1998.

Kontakti

Ansar analitika d.o.o.
home Šestinski dol 99a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel:       ++385 1 7980 857
Faks:     ++385 1 3745 690
Email:   info@ansar-analitika.hr
            sales@ansar-analitika.hr
            service@ansar-analitika.hr
 

Social Media kontakti