MATRIB 2022

Ansar Analitika

Ansar-analitika je bila sponzor konferencije MATRIB 2022 koja se tradicionalno održava na predivnoj lokaciji u mjestu Vela Luka na Korčuli.

Zahvaljujemo profesoru Zdravku Schauperlu koji nam je daio priliku da predstavimo znanstvenicima, istraživačima i industriji našu ponudu

tehnologija i uređaja za karakterizaciju i istraživanje materijala.

Nadamo se ponovnom susretu u predivnoj Vela Luci !